Ruokotuotehankkeella ravinteet kiertoon 2015-2017

Ruokotuote-hankkeella kehitetään hyötykäyttöä vesistöjä valtaavalle järviruo'olle. Järviruokoja niittäämällä vesistöistä saadaan poistettua rehevöittäviä ravinteita, jotka voidaan hyödyntää kasvualustoissa lannoitteena. Hankkeen aikana on toteutettu lukuisia kasvatuskokeita toimivan kasvaulustan kehittämiseksi.

Hankkeen lopulliset hyödynsaajat

1. Rantojen koko ekosysteemi (vesi, kasvit, eliöstö, ilmasto ja ihmiset). Tavoitteena on laajentaa toiminta kattamaan koko Itämeren alue.
2. Alueen yrittäjät ja maanviljelijät (uutta työtä).
3. ”Uutta” raaka-ainetta hyödyntävä teollisuus (kasvualustat, kuivikkeet, suodattimet, bio-energia).
4. Puutarha-alan yritykset saavat vaihtoehtoisen kasvualustan.
5. Teollisuus saa tehokkaita suodatusteknologioita ravinteiden kierrätykseen.
6. Jätteiden kierrätyksestä hyötyvät puutarhat, tallit ja lannoiteteollisuus. 

Olimme mukana Joensuun ja Lappeenrannan hankkijan avajaisissa esittelemässä Kiteen Madon ja Mullan tuotteita.

Ajankohtaista materiaalia

Ajankohtaista: Hanke on aloitettu 1.6.2015. Hankevastaavana toimi hortonomi (AMK) Elli Ruutiainen. Hanke on päättynyt vuoden 2017 lopussa.

Hankemateriaali, hanke on päättynyt

Ruokotuotehankkeen loppuraportti.

Ohjeita järviruo’on toimittajille.

Ruokotuotehankkeen tavoitteena on kehittää tuotteita järviruo’osta, jotta vesistöjä rehevöittävät ravinteet saadaan hyötykäyttöön ja umpeenkasvaneet rannat taas avattua vesilinnuille ja virkistyskäyttöön.

Helmikuussa 2016 luennoimme kasvualustavaihtoehdoista Pohjois-Karjalan puutarhayhdistykselle.

Oma Piha messujen messuesitys keväältä 2016.

Ruokohelpi ja järviruokopohjaisia kasvualustoja kokeiltiin tomaatille Luonnonvarakesksuksen kasvualustatutkimuksessa. Turpeeseen ja kivivillaan verrattuna uudet vaihtoehdot toimivat yhtä hyvin. Järviruokoa sisältävä kasvualusta tuotti jopa verrokkeja suuremman tomaattisadon..

Osallistuimme elomarkkinoille Kiteellä 10.9.2016

 

Marjamaat hanke järjesti 8.6.2017 Ruutiaisen Puutarhalla pellonpiennarpäivän (Kuva alla). Tilaisuudessa esiteltiin myös Ruokotuote hankkeen kasvualustakokeita, joita on puutarhalla menossa mansikalla ja vadelmalla. Aihe kiinnosti marjanviljeijöitä, sillä paikalla oli lähes 70 osallistujaa.

 

Kasvikuitupohjaisen turpeettoman kasvualustan testaaminen, tuotannon käyntiin saattaminen ja tuotteistaminen (Hankekausi 2013-2014)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tuotteistaa järvien puhdistusmateriasta ja polttoon kelpaamattomasta ruokohelvestä sekä biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä kasvikuitupohjainen, turpeeton kasvualusta kauppapuutarhoille ja yksityiskuluttajille. Tällaisten uusiutuvista luonnonvaroista ja biojätteistä tehtyjen kasvualustojen kysyntä kasvaa luomumääräysten tiukentuessa sekä ympäristötietoisuuden ja kaupunkiviljelyn lisääntyessä.

Hankkeen työkokonaisuudet ovat seuraavat:
(1) Oikean karkeusasteen löytäminen kasvualustaan, oikean hienonnuslaitteen testaus ja muokkaus
(2) Oikean peruslannoituksen löytäminen kasvualustaan ja
(3) Kasvualustan tuotantomenetelmän kehittäminen


Hankkeen toteuttaa Kiteen Mato ja Multa Oy. Toteutuksessa ovat mukana myös mm.
• Bio10 Oy mädätysjäännöksen toimittaja.
• Fin Forelia Oy kasvualustojen testaus puuntaimien tuotantolinjastossa Kerimäen ja Tohmajärven taimitarhoilla.
• Honkajoki Oy lauhdenesteen prosessoinnin testaus.

• ”Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (Heposelkä, Pyhäselkä ja Ätäskö) (JÄREÄ)” –hanke. Järvien puhdistusmaterian toimittaja.
• Useat kauppapuutarhat toimivat koeviljeliöina valmistetuilla kasvualustoilla kurkun, salaatin ja yrttien viljelyssä. 

Kasvikuitupohjaisen turpeettoman kasvualustan testaaminen, tuotannon käyntiin saattaminen ja tuotteistaminen (Hankekausi 2013-2014)

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on lisännyt uuden tyyppinimen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluettoleen Kiteen Mato ja Multa Oy:n hakemuksesta kesällä 2013.

Joensuun Tiedepuisto www-sivut. Madoista ja mullasta kasvoi bisnes.

Esitykset ja seminaarit

Hoppu P. (24.4.2013) Kasvikuitupohjainen kasvualusta. Keksintösäätiö, Helsinki.
Hoppu P ja Turunen A (25.4.2013)Grande Munaus - Liiketoimintaa vai hulluutta tapahtuma. Joensuun Tiedepuisto . Muhevaa bisnestä madoilla ja mullalla. .
Hoppu P. (12.9.2013) Vermicomposting workshop.Viikki, Helsinki. http://www.foodycle.info/

Ruutiainen I. (25.2.2014) Pohjois-Karjalan marjapäivä, Joensuu, sanomalehti Karjalaisen auditorio.
Ruutiainen I. (11-12.3.2014) Hedelmän- ja marjanviljelijäinliiton talviluentopäivät, Tampere, Hotelli Rosendahl.
Turunen A. (23.10.2013) JÄRVIRUOKO – RANTOJEN HAITASTA LIIKETOIMINNAKSI? Joensuun Tiedepuisto, Suomen Ympäristökeskus, Järeä hanke.

Messut:

Kevät puutarha 2013. Helsingin messukeskus 11.-14.4.2013.
Pohjois-Karjala esittäytyy Senaatintorilla 13.-15.6.2013

Verkkokaupan tuotevalikoima

Etusivu| Yritys| Verkkokauppa| Ruokohanke| Ota yhteyttä

Copyright @ 2015. Tempelate by ABC